søndag den 5. juni 2011

Min grundlovstale

Trige, den 5. juni 2011

Jeg vil starte med at sige tak for invitationen til at holde grundlovstalen her i Trige og fejre Grundloven sammen med jer. Da Sognepræsten ringede til mig og spurgte mig om jeg evt. kunne tænke mig at holde tale, var mit svar et glad ja. Jeg er altid inspireret af alt det der forgår i Danmark, og må indrømme at de tanker der fløj gennem mit hoved har jeg benyttet som inspiration for min tale i dag.

Kulturer og mennesker mødes og beriges:

Det danske samfund er blevet langt mere mangfoldigt, end det var i 1849, hvor grundloven blev indført. Det er dejligt at konstatere, at den danske kultur er både værdifuld og rummelig.

Alene i Trige bor der mere end 40 forskellige nationaliteter, og i Trigeparken træder disse tydeligt frem. Kort sagt: kulturer og mennesker skal ikke bekrige hinanden, men de skal berige og inspirere hinanden og fællesskabet. Den kulturelle mangfoldighed i Danmark er i mine øjne en uvurderlig gave, og ud over alle vores forskelligheder er vi blot mennesker med et hjerte der banker.

Vi skal undgå al fordom
Det betragter jeg som et tegn på respekt
Og gøre forskelligheder til en rigdom
Det er nemlig det, der har en gunstig effekt

Nogle politikere spiller på danskernes frygt for at miste den danske kultur. De frygter, at indvandringen især fra de ikke-vestlige lande vil koste dem den danske kultur. Vi har alle sammen en særlig tilknytning til vores respektive kulturer og sprog, og vi er alle sammen nervøse for at miste disse. Jeg er glad for at bidrage med noget positivt til den danske litteratur og kultur.

Danmark er et yndigt land
Uanset hvor man bor,
På Fyn, Bornholm, Sjælland eller i Jylland,
Er livets glæde bare så stor.
Et land som en dag bliver mit,
Hvor markerne står i fuldt flor,
Og de brun-plettede køer græsser frit
Under det smældende Dannebrog
Danmark er et land, hvor et menneske føler sig trykt
Det siger jeg højt og stolt
Men alligevel er fremmedfrygt
Dette efterlader mit hjerte koldt
Dette er et uddrag fra mit digt ”Mit nye fædreland

Ja, ”Der, hvor jeg har det godt, er mit fædreland”, og jeg har det rigtig godt i Danmark. Jeg føler mig ikke fremmed, men betragter mig selv som verdensborger.

Jeg indvandrede til Danmark fra Kabylien i Algeriet for knap 8 år siden. Min integration forløb rigtig godt. Det var i hvert fald ikke den klassiske sætning ”Rød grød med fløde" eller det at danse rundt om juletræet, der har hjulpet mig igennem processen, men viljen om at blive en aktiv samfundsborger og ønsket om at bidrage med noget positivt. At tilegne dansk – som i øvrigt er mit 4. fremmedsprog - gav mig adgang til mange muligheder herunder at lære mange danskere at kende og omfavne den danske kultur. Jeg kan ytre mig fuldstændig frit uden frygt for fængsel, trusler eller forfølgelser. Det at tale og skrive kritisk kunne i mit hjemland sende mig i fængsel.

Efterhånden blev min tilknytning til Danmark større og større, dog uden at opgive den berberiske kultur, som jeg er vokset op med. Berberne er Nordafrikas oprindelige befolkning. De kaldtes Imazighen, som betyder det frie folk.

Danmark er da mit hjertevalg
Men min ”hjemmelighed” er ikke til salg
Danmark er det yndigste land
Som inderst inde bærer jeg som en talisman
Det er det sted, hvor man stråler af lykke
Danmark, jeg er din Amor og du er min Psyke. (Uddrag fra digtet: Dit, mit og alles Danmark)

Det er en rigdom at kunne rumme og bevæge mig frit mellem to kulturer.

Vi ser med bekymring på de lande rundt om i verden, hvor man ikke har en rodfæstet demokratisk tradition, og hvor mennesker bliver undertrykt, truet, torteret eller dræbt af grusomme eneherskere. Mange folkeslag hungrer efter en reel demokratisering af deres lande. De seneste måneder blæste frihedsvinden tværs over Nordafrika og Mellemøsten. Mange lande var og stadig er præget af bølger af demonstrationer og oprør mod de totalitære regimer, der i årtier har styret landene med hård hånd.

I Danmark har vi heldigvis en Grundlov der sikrer vores frihedsrettigheder. Alle borgere har ret til at offentliggøre deres tanker i skrift, tale eller på tryk uden at blive forfulgte. Jeg er glad for at bo i et land, hvor diskussion og debat føres på en demokratisk måde. På tværs af holdninger kan vi sige tingene lige ud til hinanden. Vi kan være fuldstændig uenige og samtidig bevare en gensidig respekt.

Der er nogle politikere, som ønsker at begrænse den personlige frihed!! Som eksempel herpå nævner jeg frihed til at kunne gifte sig med hvem man vil i verden og efterfølgende bosætte sig i Danmark. Regeringen vil helst favorisere en håndfuld udvalgte nationaliteter mht. familiesammenføring. Vi er alle ligeværdige, og det er uværdigt at indføre en menneskesortering.

Alle er enige i at kærligheden betragtes som et universelt sprog. Den overvinder alle de interkulturelle modsætninger og barrierer. Det var kærlighedsvinden, der i 2003 bragte mig til Danmark, og jeg synes ikke, at folk fra bestemte lande kan integrere sig bedre end andre.

Jeg ved, at uanset hvor man befinder sig på nattehimlen
Har en bæk den samme rislen
Stjernerne den samme funklen
Vinden den samme hviskende susen
Og tåren har den samme pinefulde salte smag
En latter det samme leende stemmebehag
Alle ved og poeterne har sagt
At menneskets hjerte slår i samme takt
Jeg ved, at racisme og had vokser i deres union
Mens kærlighed og godhed blomstrer i deres fusion
Og når kærlighed og godhed ikke bliver smeltet
Vandrer broderskabet og lykke sammen i verdensaltet

Der er også nogle politikere, som siger ”Giv os Danmark tilbage”. Dannebrog og danskheden skal ikke bruges til at ekskludere men til at inkludere. Ja, Dannebrog er et symbol på danskhed. I mine øjne er det også et symbol på åbenhed, tolerance og imødekommenhed. De fleste danskere ønsker et Danmark indsvøbt i humanismen, et Danmark, hvor man ikke hele tiden skal være bange for det anderledes, for det fremmede.

Danskheden er ikke blot Dannebrog, men en værdifuld cocktail af alle de menneskelige værdier vi ser, oplever og møder i dagligdagen. Vi har brug for hinanden, og mødet her i dag kan med garanti betegnes som en hyldest til ytringsfrihed, mangfoldighed og fællesskab.

Tak fordi jeg fik lov til at fejre grundlovsdag sammen med jer, tak fordi I lyttede, og god farsdag til alle fædrene!